Avrupa Birliğinin internet alan adı uzantısı " .eu " hakkında Notlar ve dersler

Avrupa Birliğinin internet alan adı uzantısı " .eu " hakkında Notlar ve dersler:..........

Avrupa Birliğinin internet alan adı uzantısı " .eu " hakkında Notlar ve dersler :
Geçmişte yaşanan deneyimler; internette alan adları spekülatörler tarafından tescil ettirilen birçok marka veya ismi daha sonra gerçek hak sahiplerinin ciddi
paralar ödeyerek geri almak zorunda kaldıklarını göstermiştir.
".eu" uzantılı alan adlarını tescil ettirebilmek için kıyasıya bir mücadelenin yaşanacağı düşünülürse AB'ye özgü üst seviye bir alan adı olan ".eu" adresi
için tescil başvurularına gereken özenin gösterilmesi çok önemlidir. AB ülkelerinde ikamet eden veya kayıtlı iş sahibi olan Türk vatandaşlarımızın, tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartları taşıyor olmaları durumunda gecikmeden başvurularını yapmalarında fayda görülmektedir.
Zira, kayıt sürecinde "önce gelen hizmeti önce görür (first come-first serve)" prensibi geçerli olacaktır.
Örneğin; alan adı kullanılmak üzere başvuru yapılan bir isim üzerinde, belgeleriyle birlikte, öncelikli bir hakka sahip olduğunu iddia eden
Kişiler veya kuruluşlar arasında ismi tescil ettirme hakkı ilk başvuruyu yapana verilecektir.
Alan adının tescil edilebilmesi için EURID adlı resmi kurum tarafından yetkilendirilen kuruluşlara müracaat etmek gerekecektir.
Başvurular internet ortamında yapılacaktır. Tescil başvurularını kabul edebilecek kuruluşların hangileri olduğuna ilişkin ayrıntılı listeye

http://list.eurid.eu/registras adresinden erişebilmek mümkündür.

".eu" uzantılı alan adlarına ilişkin sürecin net olarak anlaşılması bakımından internet ortamında erişilebilecek adresler ;
1) REGULATION (EC) No 733/2002 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22April 2002 on the implementation of the .eu Top Level Domain (özellikle 4.
maddesi hem "Ön Kayıt Sürecinde" hem de onun sonrasında başlayacak genel başvuru sürecinde .eu uzantılı alan adı tescil ettirmek için gerekli olan genel
yeterlilik şartlarına ilişkin hükümdür.)
2) COMMISSION REGULATION (EC) No 874/2004 of the 28 April 2004 laying down public policy rules concerning the implementation and functions of the .eu Top
Level Domain and the principles governing registration (özellikle 10. Maddesi "Ön Kayıt Sürecinde" tescil başvurusu yapabilmek için gerekli olan öncelikli
haklara ilişkindir.)
3) Sunrise rules (Kayıt sürecinde izlenecek prosedürlere ilişkindir ve "Ön Kayıt Sürecinde" .eu uzantılı alan adı almak isteyenlerin muhakkak okuması gereken
bir metindir.)
dokümanların ayrıntılı olarak incelenmesi önem arz etmektedir.
Ayrıca sürece ilişkin her türlü bilgi ve belgeye, kayıt sürecini yürütmek üzere görevlendirilen "EURid" isimli kuruluşun web sitesinden (www.eurid.eu )
erişmek mümkündür.
Anılan hususlara ilişkin, ilişkili bulunduğunuz kurum, kuruluş, tüzel yada gerçek kişilerin geniş kapsamlı ve ivedi (faks, mesaj, mail, web sitesi
kullanılarak) bir duyuru ile haberdar edilmesi AB ülkelerindeki Türk vatandaşlarının, temsilciliklerinin, kuruluşlarının, şirketlerinin ileride mağdur
durumda kalmamaları açısından önem arz etmektedir.


BBC Türkçe Servisi

Sitemizde yayınlanan makale, yazı, döküman, dosyalar ve resimler izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2014 Ruyiad Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemap