Maliye'den çapraz kontrollü takip

Maliye'den çapraz kontrollü takip.......

Maliye'den çapraz kontrollü takip........

Kayıt dışıyla mücadelede 'aylık bildirim' zorunluluğu

Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye hız veriyor. Bu çerçevede mükelleflerin mal ve hizmet alım-satımlarına 'aylık bildirim' zorunluluğu getirildi.
Maliye Bakanlığının dünkü Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, belirli haddi aşan mal ve hizmet alımlarının "Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (form Ba)", mal ve hizmet satışlarının ise "Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (form Bs)" ile beyanı uygulamasında esaslı değişikliğe gidildi.
Tebliğle, Ba ve Bs formlarıyla yıllık bildirim yerini aylık bildirime bırakıyor. Yıllık bildirimdeki 30 bin YTL limiti de, aylık 8 bin YTL'ye düşürüldü.
Tebliğe göre, 2008 ve takip eden yıllarda, bir kişi veya kurumdan KDV hariç 8 bin YTL ve üzerindeki mal ve hizmet alımları Ba, bir kişi veya kuruma KDV hariç 8 bin YTL ve üzerindeki mal ve hizmet satışları da Bs formu ile bildirilecek.

Limitin altında kalan alış ve satış bedelleri toplamı ise "Diğer mal ve hizmet bedeli toplamı" bölümüne yazılacak.

Bildirim verme yükümlülüğünde olan ancak tüm alış ve satışları belirtilen hadlerin altında kalan mükellefler de, söz konusu formları tablo 3 dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorunda olacak.

AÇIKLAMA

2007 Yılına ilişkin olarak düzenlenecek olan BS ve BA Formları 2008 Yılı Şubat ayı içinde verilecektir.(bu sürenin uzatılması bekleniyor) Özel hesap dönemine tabi mükellefler de BA ve BS bildirim formlarını tabi oldukları özel hesap dönemi itibariyle değil takvim yılı itibariyle düzenleyeceklerdir. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere, 2008 yılı ve müteakip yıllarda düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlarını aylık dönemler halinde vermeleri hususunda zorunluluk getirilmiştir. Mükellefler bildirim formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek, takip eden ayın 5 nci gününden itibaren bir sonraki ayın 5 nci günü akşamına kadar vermekle yükümlüdürler. Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerin de, Ba ve Bs bildirim formlarını tabi oldukları özel hesap dönemi itibariyle değil, aylık dönemler halinde düzenlemeleri gerekmektedir. 2008 yılına mahsus olmak üzere Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen Ba ve Bs bildirim formları, 2008 yılı Nisan ayının 5 nci gününden itibaren Haziran ayının 5 nci günü akşamına kadar verilecektir. Söz konusu dönemlere ilişkin Ba ve Bs bildirim formları mükelleflerin istemeleri halinde Nisan ayının 5 nci günü beklenilmeden aylık dönemler itibariyle verilebilir. Nisan dönemi ve müteakip dönemlere ilişkin bildirim formları ise aylık dönemler halinde düzenlenerek, takip eden ayın 5 nci gününden itibaren bir sonraki ayın 5 nci günü akşamına kadar verilecektir.

Kaynak: muhasebenet

Sitemizde yayınlanan makale, yazı, döküman, dosyalar ve resimler izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2014 Ruyiad Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemap