RUMELİLİ DEBRELİ HASAN ZEYBEĞİ VE HİKAYESİ....

RUMELİ' DEN DEBRELİ   HASAN ;
            Debreli Hasan, Drama'da yetişmiş. Debreli namıyla mübadele öncesi dönemde Drama-Serez-Sarisaban bölgelerinde faaliyet göstermiş bir halk kahramanı eşkıyadır.

            Drama köprüsünü, o devrin haksızlıkla para kazanan halkı ezen zenginlerinden aldığı haraçla yaptırmıştır. Debreli Hasan'ın yaşadığı, donem kesinlikle bilinmemekle beraber Çakırcalı Efe ile çağdaş olduğu görüşleri,hatta atıştıklarına dair hikayeler onun 1870-1920 yılları arasında Makedonya dağlarında egemen olduğunu göstermektedir. Bu konuda halk arasında söylenen menkıbeye göre; Selanikli Yahudi bir tüccar ticaret için İzmir'e gidecektir. "Eğer bu civar dağlarda hükümran olan Debreli'den geçsen, Ege dağlarında Çakırcalı 'dan geçemezsin." denir, kendisine. Nitekim de öyle olur.

            Debreli'nin çetesinde pek çok kişi yoktur. Bilinen Kara kedi namıyla bir tek kızanı olduğudur. Halka onu sevdiren eşkıya kişiliğinin en üstün tarafı ise fakirlere yardim etmesi, bilhassa birbirini seven yoksul gençleri evlendirmesidir. Bu konuda şöyle bir menkıbe de vardır. "Evlenmek niyetinde olan dağlı bir genç, tek danasını almış, İskece pazarına inmektedir. Yolu, Debreli Hasan tarafından kesilir. Delikanlının evlenmek için parası olmadığını anlayanca Debreli kendisine düğün için yetecek parayı verir ve ayrıca danasını satmamasını salık verip uğurlar."

           Makedon dağlarının Debreli'si sonunda padişah affına uğrar veya söylentiye göre mübadelede güvenlik güçlerinin elinden kaçmayı başarır ve Türkiye'ye göç eder.

           Kısacası Rumeli Türklerinin gönlüne yerleşmiştir efsanesiyle Debreli Hasan.


           Drama köprüsü Hasan dardır geçilmez
           Soğuktur suları Hasan bir tas içilmez
           At martinini Debreli Hasan dağlar inlesin
           Drama mahpusunda Hasan Kara kedi dinlesin

          Mezar taşlarını Hasan koyun mu sandın
          Adam öldürmeyi Hasan oyun mu sandın
          At martinini Debreli Hasan dağlar inlesin
          Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin

          Drama köprüsü Hasan dardır daracık
          Çok istemem Yanko Corbaci bin beş yüz liracık
          At martinini Debreli Hasan dağlar inlesin
          Drama mahpusunda Hasan Kara kedi dinlesin

          Drama köprüsünü Hasan gece mi geçtin
          Ecel şerbetini Hasan ölmeden mi içtin
          At martinini Debreli Hasan dağlar inlesin
          Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin.

Başkandan

Arşiv
Sitemizde yayınlanan makale, yazı, döküman, dosyalar ve resimler izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2014 Ruyiad Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemap