RUYİAD 1' İNCİ ULUSLARARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ ( 6-7 ARALIK 2012 İSTANBUL)

 1’ İNCİ ULUSLAR ARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ  (6 – 7 Aralık 2012). Kongre; Rumeli Yönetici ve İşadamları Derneği (RUYİAD) ile  İstanbul Üniversitesi (İÜ) ortaklığında organize edilecek,İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliğinde birlikte icra edilecektir. Kongre Katılım ve Destekleyicileri olarak; İstanbul Valiliği, Başbakanlık Tanıtma Fonu Başkanlığı, Başbakanlık Dış Türkler ve Akraba Toplulukları Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Genel Müdürlüğü, TİKA Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı SAREN (Stratejik Araştırma Enstitüsü) Başkanlığı, Atlas Dergisi, Başbakanlık Eski Eserler ve Arşivler Genel Müdürlüğü, REV-Rumeli Eğitim Vakfı,  Tasam (Türkiye Asya Araştırma Merkezi) Başkanlığı, Konu ile ilgili Araştırma Merkezleri, Enstitüler, Vakıf ve Dernekler belirlenmiştir.
 
Kongre Süresi 4 gün’dür. (1 gün Hazırlık, 2 gün Kongre icrası, 1 gün Kültürel etkinlik). Kongre Yeri, İTO-İstanbul Ticaret Odası Binası Meclis Toplantı Salonu/Eminönü-İstanbul'dur. Kongre Tarihleri;  Hazırlık: 4 Aralık 2012 Çarşamba, Kongre icrası: 6-7 Aralık 2012 (Perşembe-Cuma), Kültürel Etkinlik: 8 Aralık 2012 Cumartesi olarak tespit edilmiştir.

Kongrenin Amacı; Balkan Savaşlarının 100. Yıldönümünde tarihsel gerçekleri anımsamak ve Balkanlardaki ortak tarihten güç alarak geleceği birlikte kurma gayretine katkı yapmak amaçlanmıştır.
Kongrenin Hedefleri; Türk insanının yaşadığı bu önemli gerçeği, savaş ve göçleri ile birlikte araştırabilme ve inceleyebilme imkanlarını yaratmak; Genç nesillerin gerçek tarihi öğrenmesine fırsat vermek; bunlardan ders çıkarmak; amaçlarını sağlayacak “BALKANLAR GÖÇ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ” kurulmasını planlamaktır. Ayrıca gelecekte Balkan Ülkeleriyle kültürel ve sosyal işbirliğini geliştirebilecek ve toplumları birbirine yakınlaştırabilecek “ RUMELİ ÜNİVERSİTESİ” kuruluşunu öngörmektir.

Balkan ülkelerindeki STK ve Düşünce Kuruluşları, Balkan ülkelerinin Türkiye’deki diplomatik temsilcileri, Türkiye’nin Balkan ülkelerindeki diplomatik temsilcileri, Kamu kurum ve kuruluşları üst düzey yöneticileri, Türkiye ve Balkan ülkelerinden uzman, akademisyen ve araştırmacılar, Türkiye, Balkan Ülkeleri ve Uluslararası kamuoyu,  Medya mensupları,  Üniversiteler ve öğrenciler, KONGRENİN HEDEF KİTLESİ olarak düşünülmektedir. Kongre Etkinlikleri;

• Sergiler: Sirkeci Eski Garında, İTO ve İSO Sergi salonlarında yapılması planlanmaktadır

• Film Gösterimi: Bakırköy, Şişli, Beyoğlu, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Kadıköy, Küçükçekmece, Silivri, Çatalca, Tuzla, Maltepe, Kartal Belediye kültür merkezlerinde “BALKANLAR VE GÖÇ” temalı filmler gösterilmesi programlanmaktadır.
• Afiş ve Tanıtım: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordineli olarak şehrin ana arterleri üzerinde, Bilbordlarda, Medyada ve Tanıtım broşürleri ile yapılması değerlendirilmektedir.

• Web sayfası: Hazırlanan kongre WEB sayfası Mayıs 2012 ayı içerisinde etkin hale getirilecektir. Bu sayfa üzerinde SPONSOR KİŞİ, FİRMA VE KURUMLAR açıklanacaktır. Kongre katılanları, faaliyet programları, çalışma ve etkinlikleri bu sayfada yer alması düşünülmektedir.

• Kongre Logosu: Kongrenin amaç ve hedeflerini içerecek şekilde belirlenen LOGOSU Ek’tedir. Kongrenin LOGOSU; Kongre tüm doküman ve yayınlarında, SPONSORLARIN LOGO, AMBLEM VEYA KENDİ BELİRLEYECEKLERİ ŞEKİL VE YAZILARLA birlikte yer alması planlanmıştır.

• Kongre tanıtımı: Kongrenin her türlü iletişim araç ve gereçleri ile tanıtımı esas alınmaktadır. Bu amaçla ayrı bir çalışma planı yapılması düşünülmektedir.

• Kongre Kitabı Yapımı: Kongrede yapılan oturumlar, verilen tebliğler, sunumlar, sonuç ve değerlendirmeler, KONGRE KİTABI olarak basılarak, katılan ve isteklilere dağıtılması planlanmaktadır.

• Kongrede;  tarihte yaşadıkları ANILARINI bizlere  anlatacak kişiler ve bunlarla yapılacak Röportajı kayda alarak CD ve TV Programının yapımı: (RUYİAD Üyeleri; Rumeli TV ile Antonina Turizm işbirliği içerisinde yapılması planlanmaktadır.)

 İLBER ORTAYLI PROF.DR. (RUYİAD Onur Üyesi, Topkapı Sarayı Gn. Md.)
 İLTER TURAN PROF. DR. (RUYİAD Yüksek İstişare Konseyi Üyesi, Bilgi Üni. Kurucu Rekt.)
 YUNUS SÖYLET PROF. DR. (RUYİAD Onur Üyesi, İstanbul üni. Rekt.)
 HAKKI MATRAŞ (RUYİAD Ynt. Krl. Bşk. Yrd., Sanayici)
 ERTUĞRUL ÖZKÖK  (Gazeteci)
 ALİ ŞEN ( RUYİAD Yük. İstişare Konseyi Üyesi, Sanayici)
 ŞARIK TARA (RUYİAD Yük. İstişare Konseyi Başkanı, Sanayici)
 SALİH BÜYÜKBAYRAK ( RUYİAD Yük. İstişare Konseyi Üyesi, Sanayici)
 ERDOĞAN DEMİRÖREN ( RUYİAD Yük. İstişare Konseyi Üyesi, Sanayici)
 CAVİT ÇAĞLAR (E. Dev. Bakanı, RUYİAD Ynt. Krl.Bşk. Yrd., Sanayici)
 NECDET MENZİR (E. Ulş. Bakanı, İst. E. Emn. Md.,  RUYİAD Onur ve Dnş. Krl. Bşk.)
 MURAT BİLHAN (Em. Büyükelçi, TASAM Bşk. Yrd.)
 ZERRİN ABAZ ( MAKEDONYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSU)
 Münir AKMERT ( RUYİAD Yük. İstişare Konseyi Üyesi, Sanayici)
 RÜŞTÜ MERTCAN ( RUYİAD Yük. İstişare Konseyi Üyesi, Sanayici)
 NEBİ TÜRKAN (RUYİAD Üyesi Babası)

 Kongre Yürütme Kurulu:
• BAŞKANI: PROF.DR ALİ ARSLAN İ.Ü. TARİH BÖLÜM BAŞKANI
• BAŞKAN YRD.: DOÇ. DR. İSMAİL  MANGALTEPE  İ.Ü. ÖĞR. ÜYESİ
• BAŞKAN YRD.: ATİLLA TUNA - RUYİAD ÜYESİ
• KONGRE AKADEMİK KOORDİNATÖRÜ: DOÇ. DR. ALİ FUAT ÖRENÇ  İ.Ü. ÖĞR. ÜYESİ
• KONGRE GENEL KOORDİNATÖRÜ: GÜNDÜZ ÇAĞLAR - RUYİAD YK. ÜYESİ
• KONGRE GENEL KOORDİNATÖRÜ YRD.: AYLA ERDİM - RUYİAD YK.ÜYESİ
• KONGRE GENEL KOORDİNATÖRÜ YRD.: ZAFER ÖZTÜRK - RUYİAD YK. ÜYESİ
• KONGRE DANIŞMANI: ALAADDİN BÜYÜKKAYA - RUYİAD ONUR ÜYESİ-23. DÖN.MİLLETVEKİLİ
• KONGRE DANIŞMANI: DR. KONURALP BAŞOL – RUYİAD YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ ÜYESİ
• KONGRE DANIŞMANI DR. CENGİZ ERSUN – İTO- İSTANBUL TİCARET ODASI GENEL SEKRETERİ


Kongre Koordinasyon Kurulu:
• KONGRE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANI: R. FERDA K.KÖSTENDİL (RUYİAD GENEL SAYMANI)
• KONGRE GENEL SEKRETERİ: OKAN ORAK  (RUYİAD GENEL SEKRETERİ)
•  HİLAL ÜĞÜTGEN – (RUYİAD SOSYAL KÜLTÜREL FAA. KOMİTE BŞK.
• GAZANFER SANLITOP –( RUYİAD BASIN YAYIN KOM. BŞK.)
• AYDIN ÇOLAK –( RUYİAD BASIN YAY.KOM.ÜYESİ)
• NUREDDİN KEŞMER – RUYİAD ÜYESİ
• GÖNÜL GÜRSOY – RUYİAD DİSP. KRL.  HUKUK MÜŞAVİRİ
• TUNCAY YILMAZ – RUYİAD ÜYESİ – RUMELİ TV


• Kongre Sponsor Kurulu :
Başkan: Harun KÜRE (RUYİAD Ynt.Krl.Bşk..)
Yardımcıları: Celal KURTKAYA, Ahmet BALKAN, Adnan TÜRKKAN, Erdoğan AŞIK (RUYİAD),

 

Kongre İdari Hizmetleri
• Özel Program Yönetimi:
Başkan: Hilal TAŞÇI ÜĞÜTGEN (RUYİAD SOSYAL KÜLTÜREL FAA. KOM. BŞK.),
Yardımcıları:  Nureddin KEŞMER (RUYİAD), Gönül GÜRSOY (RUYİAD)

 GEZİ (TOPKAPI SARAYI)
 SERGİ (SİRKECİ GARI VE İTO SALONU)
 TANITIM (BİLBORD VE DİĞER ÇALIŞMALAR)
 YEMEK VE KOKTEYLLER
 BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ KİTABI – ANI KİTAPLARI – ANI MALZEMELERİ
 BALKAN ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMALARI (ATİLLA TUNA)
 TARİHTEN ANILAR VİDEO ÇEKİMİ (ATİLLA TUNA – RUMELİ TV)


Kongre Basın ve Medya Hizmetleri
• Kongre Tanıtımı:
Başkan:  Gazanfer SANLITOP (RUYİAD BASIN YAY. KOM. BŞK.) ,
Yardımcıları: Aydın ÇOLAK, Tuncay YILMAZ  (RUYİAD BASIN YAY.KOMİTESİ )

 PİAR
 FOLKLOR VE MÜZİK
 DAVETİYE
 EL BROŞÜRÜ
 WEB
 POSTER
 LOGO

Kongre İrtibat Personeli

• Kongre Başkanı: Prof. Dr. Ali ASLAN (İÜ.Tarih Böl.Bşk.)
• Kongre Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İsmail MANGALTEPE (İÜ. Öğr. Üyesi)
• Kongre Başkan Yardımcısı: Atilla TUNA (Sanat Tarihçi, İşadamı, RUYİAD Üyesi)
• Kongre Genel Koordinatörü: Gündüz ÇAĞLAR (İşadamı, RUYİAD Ynt. Krl. Üyesi)
• Kongre Sponsorluk Koordinatörü: Ayla ERDİM (İşkadını, RUYİAD Ynt. Krl. Üyesi)
• Kongre Sekreteryası: Okan ORAK (Kongre Genel Sekreteri- RUYİAD Ynt. Krl. Üyesi), 
Elif KARABULUT (RUYİAD Sekreteri), Ramazan GÜLLÜ (İÜ. Arş. Gör.), Metin ÜNVER (İÜ. Arş. Gör.), Pınar KIRALİ(İTO Sekreteri), ………. (İSO Sekreteri)
 

Başkandan

Arşiv
Sitemizde yayınlanan makale, yazı, döküman, dosyalar ve resimler izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2014 Ruyiad Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemap