SOLDA ARAYIŞ KONFERANSI

SOLDA ARAYIŞ KONFERANSI

 

İlter TURAN                                                                                 

                                  siyaset penceresi

 

Gazetelerden anlaşıldığına göre, geride bıraktığımız hafta sonunda Ankara’da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun girişimiyle bir solda arayış konferansı toplanacakmış. Aralarında gazetecilerin, akademisyenlerin, sendikacıların bulunduğu yirmi dokuz davetli Türk solundaki tıkanıklığa çare arayacaklarmış. Adında sol olan ya da kendini solda ilan eden siyasi partilerimizin etkileyici bir siyasi başarı çizgisi yakalayamadıkları aşikar olduğuna göre, böyle bir girişimin olumlu karşılanması gerekir. Ne derecede başarılı olacaktır bilemeyiz. Zaten, toplantıyı düzenleyenler herhalde bir toplantıda halledilecek bir mesele ile karşı karşıya olmadıklarını bilmekte, bir arayış sürecini başlatmak istemektedirler.

 

         Bilindiği gibi, Varşova Paktı’nın çökmesi, Doğu Avrupa ülkelerinin Sovyetler Birliği’nin yörüngesinden çıkması ve nihayet Sovyetler’in dağılması ile siyasette sol düşünce ağır bir darbe yemiş oldu. Çin’de ise ilginç bir gelişme yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Komünist parti özel girişimi her geçen gün daha serbest bırakırken, siyasetteki tekelini korumakta ısrarlı. Bu devam ettirilebilir mi? Eğer Marks’ın tahlilleri geçerliğini koruyorsa, bu durumun uzun süreler devam edemeyeceğini söylemek gerekecektir. Fakat toplumlar bünyelerindeki çelişkileri uzun süreler barındırabiliyorlar. Batı Avrupa’da ise gelişmiş olan sosyal demokrasi ise geçmişte savunduğu düşüncelerin değişen koşullar karşısında yenilemeyi başardığı için Doğu’da gözlemlenen itibar kaybına uğramadı ve önemli bir siyasi güç olarak varlığını sürdürdü, bazı ülkelerde iktidarda yer aldı, diğerlerinde de etkin bir muhalefet konumunu korudu.

 

         Batı Avrupa’da, Almanya’da, İngiltere’de, İsveç’te ve diğer bazı ülkelerde  demokratik solun güçlü bir varlık olarak devam etmesini sağlayan nedir? Toplumsal, ekonomik ve siyasi değişime uyum sağlamak, kendini yenileyebilmek. Sosyal demokrat hareketler ne yönde değişti? Görebildiğim kadar Batı Avrupa’daki sosyal demokrat hareketler iki önemli değişim yaşadılar. İlkin, piyasa ekonomisiyle giderek barıştılar, piyasayı ekonominin temel düzenleyicisi ve itici gücü olarak kabul ettiler. İkinci olarak ise olayları sert ideolojik kalıplar içerisinde değerlendirmek yerine pragmatizme yöneldiler. Bu iki gelişmenin birbirinden tamamen bağımsız olmadığı da akla gelmektedir. Bu değişim sonrasındadır ki, sosyal demokrat partiler siyasi yelpazedeki yerlerini koruyabildiler, toplumun ilgisine ve desteğine mazhar oldular.

Sitemizde yayınlanan makale, yazı, döküman, dosyalar ve resimler izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2014 Ruyiad Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemap